De 'Wedden dat?'-spelregels


Een 'Wedden dat?'-voorstel moet voldoen aan volgende regels:
__

Niet in het aanbod
Controleer of je voorstel niet al deel uitmaakt van het 'pre-match aanbod' of het 'live wedden'.

1. Als het voorstel slaat op een evenement dat geen deel uitmaakt van ons aanbod en nog niet is begonnen maar wel is gedefinieerd, dan behoort dit evenement tot de pre-match regels.
2. Als het voorstel betrekking heeft op een evenement dat begonnen is op het moment van betaling, dan behoort deze weddenschap to het ‘live wedden’.

De Onderneming kan dus voor het voorstel van de speler een weddenschap aanbieden die geen deel uitmaakt van het 'pre-match aanbod' of het 'live wedden' op voorwaarde dat de uitkomst ervan meetbaar is en er een duidelijke, raadpleegbare bron bestaat voor het resultaat van die weddenschap.
__

Duidelijke formulering
Alle voorstellen moeten duidelijk geformuleerd zijn. Vermijd ook termen als “volgende”, “toekomstige”, ... en gebruik in de plaats daarvan ordinale getallen (1ste, 2de, 3de, ...).
Als je een winstkans van 1.01 krijgt voor je voorstel, betekent dit meestal dat het niet voldoende duidelijk werd geformuleerd en vragen we je om je 'Wedden dat?'-voorstel te herwerken overeenkomstig onze aanwijzingen.
__

Weigering door speler
Je kan je voorstel op elk moment intrekken als de voorwaarden van de weddenschap niet voldoen aan je verwachtingen.
__

Weigering door Onderneming
De Onderneming behoudt zich het recht voor om een weddenschap te weigeren als die niet in overeenstemming is met vooraf vastgelegde regels.
__

Algemene voorwaarden
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

__

__

GOED OM WETEN
__

'Wedden dat?' beperkt zich niet tot sportweddenschappen, maar ook andere voorstellen moeten in overeenstemming zijn met de 'Wedden dat?'-regels.